ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
แอร์ ซัมซุง boracay 12000 BTU
รหัส
:
0250300011

คะแนน
:
175,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ขนาด 12000 BTU เหมาะสำหรับ ห้องขนาด 15-19 ตร.ม.
 • Full HD Filter 80 แผ่นกรองความละเอียดสูง ดักจับฝุ่นละอองและแบคทีเรีย
 • แผ่นกรองยับยั้งสารก่อโรคภูมิแพ้
 • แผ่นกรองกลิ่น ผสมคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่นเหม็น
 • บริการติดตั้งฟรี

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ