Loading...

กาต้มน้ำไฟฟ้า Aconatic AN-KET1512

รหัส :
0230300198
คะแนน :
5,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

กำลังไฟ 1500 วัตต์  ความจุ 1.8 ลิตร  สามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัย ไม่ร้อนมือ  ฝาเปิดใช้งานง่าย เพียงกดปุ่มเปิดด้านบนฝา  ตัวกาต้มน้ำสามารถหมุนบนฐานได้รอบทิศทาง ทำให้ใช้งานได้สะดวก 

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น