Loading...

นิกโก้พัดลมชาร์จไฟพร้อมโคมไฟพกพา (ขาว)

รหัส :
1860600008
คะแนน :
2,800 คะแนน
สี :
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

1.กำลังไฟ 220 - 240 V 50/60 Hz
2.แบตเตอรี่ : 3.7V 1800mAh Lithium Battery
3.ไฟ LED : 7ชิ้น 0.5W 
4.เวลาในการชาร์จ : 6-8 hours
เวลาการใช้งาน :ความเร็วสูง 2 ชั่วโมง
                ความเร็วปานกลาง 3 ชั่วโมง
                ความเร็วต่ำ 4.5 ชั่วโมง
                เปิดไฟ LED แสงสว่างมาก 7 ชั่วโมง
                เปิดไฟ LED แสงสว่างปานกลาง 18 ชั่วโมง
                เปิดไฟ LED แสงอ่อน 65 ชั่วโมง


หมายเหตุ 

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น