ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > เครื่องครัว > หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ Bear BR0042
หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ Bear BR0042
รหัส
:
1330500142

คะแนน
:
25,000 คะแนน
จำนวน
:
 

กำลังไฟ 600 W ขนาดความจุรวม 3.2 ลิตร (หม้อต้ม 1.2 ลิตร / หม้อนึ่ง 2 ลิตร)
ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าสูงสุดได้ได้ 9.5 ชั่วโมง (9 ชั่งโมง 30 นาที)
สามารถเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานได้ถึง 7 ฟังก์ชั่น
(1. Bun (ซาลาเปา) 2. Grains (ธัญพืช) 3. Porridge (โจ๊ก) 4 Egg (ไข่) 5. Re-heat (อุ่นข้าว) 6. Meat (เนื้อ) 7. Hot Pot (หม้อต้ม)
ฟังก์ชัน “Hot Pot” สามารถเลือกกำลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานของฟังก์ชันนี้ได้ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์รูปเปลวไฟ และกด ปุ่ม "+" หรือ "-" เพื่อปรับกำลังไฟฟ้าได้ระหว่าง 100-500 วัตต์ ซึ่งจะเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ 100 วัตต์
มีฝาแก้วใสมองเห็นอาหารด้านในทนความร้อนสูง
ภาชนะสแตนเลส 304 คุณภาพดีเยี่ยมทนต่ออุณหภูมิได้สูง (Stainless 304 วัสดุที่ใช้
นการทำเครื่องครัว และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ ในโรงพยาบาล) สแตนเลสหนาไร้สนิม

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ