Loading...

กระทะไฟฟ้าเอนกค์ประสงค์ Bear BR0011

รหัส :
1330500121
คะแนน :
29,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ดีไซน์หม้อทรงกลมกระจายความร้อนได้ทั่วถึง
- หมุนปรับอุณหภูมิควบคุมความร้อนได้ 3 ระดับ (เบา, กลาง, แรง)
- พื้นผิวเคลือบ Teflon อาหารไม่ติดทำความสะอาดง่าย
- ความลึก 84.5 mm. / เส้นผ่าศูนย์กลาง 248.1 mm. จุอาหารได้มาก
- ส่งผ่านพลังงานความร้อยด้วยขดลวด สามารถกระจายความร้อนได้เร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งภาชนะ
- ฝาแก้วทนความร้อนสูงสามารถมองเห็นอาหารด้านในได้, ด้ามจับฝาสามารถตั้งได้
- กำลังไฟ 1500 W
- ความจุ 4.5 L

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น