ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
ACONATIC ลำโพง 2.1 CH
รหัส
:
0240300005

คะแนน
:
9,500 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ลำโพงสามารถกระจายเสียงได้ตั้งแต่ระดับเสียงต่ำสุดจนถึงสูงสุด
 • สามารถเล่น USB / การ์ด (SD / MMC / MS) ด้วยระบบ FM
 • รองรับไฟล์ MP3 / WMA 
 • สามารถควบคุมการเล่น USB ได้ด้วย ปุ่มควบคุมสามปุ่ม Play/Pause, Next, Previous
 • สร้างขึ้นใน AVR (Automatic Voltage Regulator) สำหรับกว้างช่วงแรงดันไฟฟ้า operationg หลัก 88-264V AC
 • ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน
 • มีปุ่มควบคุมระดับเสียงและเบส
 • หน้าจอ Green LED 
 • กล่องไม้ช่วยควบคุมคุณภาพเสียงเบส
 • เชื่อมต่อง่ายกับการ์ด USB / SD, เครื่องเล่นดีวีดี / ทีวี / PC / MP3 และอุปกรณ์อื่น 

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ