Loading...

LKW ชุดเช็ตหม้อสแตนเลส 12 ชิ้น/ชุด

รหัส :
1780500003
คะแนน :
12,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

ประกอบด้วย
- กระทะพร้อมฝาปิด 1 ชุด ขนาด 24 ซม.x สูง 6 ซม.
- หม้อมีหูจับพร้อมฝาปิด : มี 4ชุด ขนาด 24 ซม. x สูง 10 ซม.,
22 ซม. x สูง 8.5 ซม., 20 ซม. x สูง 9.5 ซม., 18 ซม. x สูง 7 ซม.
- หม้อด้ามจับพร้อมฝาปิด 5 ใบ ขนาดสินค้า : 16 18-20-22-24 ซม.
สแตนเลสหนา 0.5 มม.
- กล่องเก็บอาหารสแตนเลส
- ฝาชีครอบอาหาร เก็บความร้อน ลายกราฟฟิค
- ชุดมีดทำครัวที่มีอุปกรณ์ครบเซ็ต

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น