Loading...

HOMIE หม้อทอดไร้น้ำมัน AIR FRYER

รหัส :
0230500154
คะแนน :
32,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

  • เทคโนโลยี HOT AIR FLOW ที่สามารถกระจายความร้อนได้อย่างดี ทำให้อาหารสุก กรอบ อร่อย ได้อย่างทั่วถึง
  • กำลังไฟสูง 1400W ทำความร้อนได้เร็ว อาหารจึงสุกและกรอบเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลานาน
  • สามารถตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 200 ํC
  • ตั้งเวลาทำอาหารได้ถึง 30 นาที
  • ตระกร้าทอดอาหาร ขนาดใหญ่จุได้ถึง 3.0 L
  • Non-Stick Coating อาหารไม่ติดผิวหม้อและตะกร้าทอด และทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น