ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 400 Amp
รหัส
:
0170800022

คะแนน
:
4,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ใช้สำหรับพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ที่สตาร์ทไม่ติด                                                     
 • เพื่อป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างการเดินทาง                                                       
 • ขนาดสายยาว 2.5 เมตร สามารถพ่วงแบตเตอรี่ได้ถึง 400 amp                                                                  
 • หัวจับเป็นด้ามพลาสติกอย่างดี ดีไซน์เพื่อให้จับถนัดมือพร้อมกันลื่นไปในตัว  

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

                             
< ย้อนกลับ