ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ของเล่น > เก้าอี้โถส้วมเด็ก
เก้าอี้โถส้วมเด็ก (มีเสียงดนตรี)
รหัส
:
0180700012

คะแนน
:
6,100 คะแนน
จำนวน
:
 

 • สร้างนิสัยและฝึกการมีสุขลักษณะที่ดีของน้องๆ มีเสียงเพลงเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะขับถ่าย
 • ผลิตจากพลาสติกและสีที่ปลอดภัย
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 เดือนขึ้นไป
 • รับน้ำหนักได้ 35 ก.ก. ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ