ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
แบตเตอรี่สำรองพกพา Max 4200 mAh
รหัส
:
0210400003

คะแนน
:
12,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 

จุดเด่น
·         ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม โพลิเมอร์
·         มีขนาดบาง น้ำหนักเบา
·         มีไฟแสดงสถานะ การใช้งาน
·        กระแสไฟออก 2 ช่อง (1A,2.1A)
อุปกรณ์ในกล่อง
·         หัวชาร์จบ้าน
·         หัวต่อ TAB
·         สาย Micro USB
·         สาย iPhone 4
การรับประกัน
·         แบตเตอรี่สำรองพกพา 1 ปี
·         หัวชาร์จ และ สาย USB6 เดือน

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ