สินค้าและบริการ

เพลิดเพลินเวลาของคุณไปกับอิออน

EDC Or Electronic Data Capture Service

 

ประโยชน์ของเครื่องรับชำระอัตโนมัติ EDC จากบริษัทอิออนฯ
1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าสมาชิกอิออน ในการขออนุมัติสินเชื่อ เพียงทำรายการผ่านเครื่องรับบัตร
2. ไม่จำเป็นต้องแยกประเภทสัญญาที่มีอยู่หลายรูปแบบ
3. ลูกค้าไม่ต้องกรอกสัญญาเช่าซื้อ / สัญญาเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์
4. ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกเอกสารเพราะร้านค้าตัวแทนอิออนไม่จำเป็นต้อง จำอัตราดอกเบี้ยของประเภทสินเชื่อที่แตกต่างตามที่ทางบรัทอิออนฯได้เปิดให้บริการ
5. การขออนุมัติสินเชื่อสามารถทราบผลภายใน 1-2 นาที (กรณีผู้ถือบัตรมีวงเงินเช่าซื้อเพียงพอ)
6. เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าบัตรเครดิต กรณีต้องการเข้าโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน AEON Happy Plan โดยลูกค้าสามารถชำระสินค้า ณ ร้านค้าสมาชิกอิออน และเปลื่ยนยอดชำระเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน
7. เครื่อง EDC สามารถรองรับบัตรสมาชิกอิออน,บัตรเครดิตอิออนและบัตร Co-Brand ที่ออกร่วมกับบริษัทอิออนฯเช่น B-Quik card, Photo Hut Card เป็นต้น

 

เงื่อนไขการติดตั้ง
1. ร้านค้าต้องชำระค่าบริการรายเดือน 749 บาท / เครื่อง / เดือน (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. ร้านค้าจะต้องชำระค่าประกันเครื่องสูญหาย 6,420 บาท / เครื่อง (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ณ วันติดตั้ง
3. สัญญาใช้บริการกำหนด 3 ปี ร้านค้าจะได้รับเงินค่าประกันเครื่องสูญหาย ตามจำนวนที่ได้มีการชำระไว้ให้กับทางบริษัทพอสเน็ท จำกัด
4. อัตราดังกล่าว รวมค่าบริการ, ดูแลรักษา, และม้วนสลิปอีดีซี 3 ม้วน / เดือน


หมายเหตุ:
หมายเหตุ:กรณีมีการเปลื่ยนแปลงเงื่อนไขทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเป็นลักษณ์อักษร อีกครั้ง
หากร้านค้าสนใจติดต่อเครื่อง EDC หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่สอบถามได้ที่

อิออน สำนักงานใหญ่ : แผนก Dealer Development โทร. 0-2689-7088 และ 0-2689-7124
อิออนสปอต : ติดต่อที่สำนักงานสาขาของอิออนฯในพื้นที่ หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ