โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ผ่อนโทรศัพท์มือถือทุกชิ้น ทั้งห้าง 0% นาน 12 เดือน ที่บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ระยะเวลา : 7 - 28 ก.พ. 62 
สินค้าที่ร่วมรายการ : โทรศัพท์มือถือ 
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ  

ผ่อน Samsung A9 0% นาน 18 เดือนกับ Aeon Happy Pay

ระยะเวลา : 5 ก.พ. - 31 มี.ค. 62
สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์”

ผ่อนมือถือ 0% นานสูงสุด 15 เดือนกับ AEON Happy Pay ที่ TG FONE

ระยะเวลา : 1 ก.พ. -31 มี.ค. 62
สถานที่ร่วมรายการ : ร้านค้า TG FONE ทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ  “อิออน แฮปปี้ เพย์”


อิออนผ่อนสินค้าทุกชิ้นทั้งร้าน ที่เพาเวอร์บาย กับโปรแกรมผ่อนชำระ AEON Happy Pay ที่เพาเวอร์บาย จะเลือกผ่อน 0% 6 เดือน หรือผ่อนนาน 24 เดือน ด้วยดอกเบี้ย 0.59 %

ระยะเวลา : 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 62
สถานที่ : เพาเวอร์บายสาขาที่เข้าร่วมรายการได้แก่ สาขาต่างจังหวัด และสาขาในห้างเทสโก้ โลตัส ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่รวมเพาเวอร์บายสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือทุกชิ้นทั้งห้าง 0.59 % นาน 18 เดือน ที่บิ๊กซี

ระยะเวลา : 1 ก.พ. – 4 เม.ย. 62
สินค้าที่ร่วมรายการ : 
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ และ ไอที 
สถานที่: บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

promotion packages
ผ่อนมือถือ 0% นานสูงสุด 15 เดือนกับ AEON Happy Pay ที่ TG FONE

ระยะเวลา : 1 ก.พ. -31 มี.ค. 62
สถานที่ร่วมรายการ : ร้านค้า TG FONE ทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ  “อิออน แฮปปี้ เพย์”  card  card  card รายละเอียดโปรโมชั่น   : ผ่อนมือถือทุกรุ่น 0% นานสูงสุด 15 เดือน ที่ ร้านค้า TG FONE ทุกสาขา (ยกเว้นสินค้า Apple)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

  1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์” เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
  2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นวันที่ 1 ก.พ. -31 มี.ค. 62
  3. เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระมือถือ 0% 6,10 ,15 เดือน ผ่านร้านค้า TG FONE ทุกสาขา โปรดตรวจสอบการร่วมรายการที่หน้าร้านค้า
  4. ในกรณีผ่อนชำระมือถือ อิออน แฮปปี้ เพย์ (วงเงินยัวร์แคช) ระยะเวลา 3,9,12,18,24,36,และ 48 เดือน ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 28% ต่อปี (ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดผ่อนชำระสินเชื่อตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือน)
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
  6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  7. โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th