X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ผ่อนชำระ iPhone SE 0% นาน 6 เดือน กับ AEON Happy Pay และ AEON Happy Plan ที่ Studio 7 และ Banana IT

ระยะเวลา : 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63
สถานที่ : ร้านค้า Studio7 และ Banana IT เฉพาะสาขาที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” และ อิออน แฮปปี้ แพลน”

อิออนผ่อนสินค้าทุกชิ้น ทั้งร้าน รับดอกเบี้ย 0% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) หรือ 0.59% นาน 18 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งร้าน, ยอดสินเชื่อ 10,000 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลา : 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” และ “อิออน แฮปปี้ เเพลน”

ผ่อนแอร์ คลายร้อน กับอิออน ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน

ระยะเวลา : 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิก และบัตรเครดิตอิออน
สถานที่ : ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา

ผ่อนชำระ/รูดชำระเต็มจำนวน โทรศัพท์มือถือ,ทรู ซิมการ์ด ได้ที่สาขาอิออนที่ร่วมรายการ

ระยะเวลา : 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63

พิเศษ เฉพาะบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์มือถือ ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือ 0.59% นานสูงสุด 18 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย*

ระยะเวลา : 30 เม.ย. – 30 ก.ย. 63
สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ณ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

อิออนผ่อนสบาย สินค้าทุกชิ้น ทั้งร้าน ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือ ผ่อนนาน 18 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.59% (ยอดสินเชื่อ 10,000 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลา : 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
สถานที่ : ไทวัสดุ ทุกสาขา ที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” และ “อิออน แฮปปี้ เเพลน”

เริ่มต้นผ่อนต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน* และผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์มือถือ ดอกเบี้ย 0% หรือ 0.69% นานสูงสุด 18 เดือน ที่บิ๊กซี

ระยะเวลา : 30 เม.ย. – 30 ก.ย. 63
สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ณ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

AEON Summer Cool 2020 Promotion

ระยะเวลา : 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63 (ระยะเวลา 3 เดือน)
ประเภทสินค้า : เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ หรือตู้เย็น
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าตัวแทนอิออนที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

Car Maintenance 2020 Promotion

ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 63 (ระยะเวลา 3 เดือน) 
ประเภทสินค้า : สินค้าและบริการบำรุงรักษาและตกแต่งรถยนต์

สถานที่ : ศูนย์บริการรถยนต์/ร้านค้าตัวแทนอิออนที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ผ่อนชำระสินค้าตกแต่งบ้าน 0% นานสูงสุด 15 เดือน ทุกชิ้น ทั้งร้าน ณ ร้านค้าอิออนที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ระยะเวลา : 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน  และ บัตรเครดิตอิออน
สถานที่ : ร้านค้าอิออนทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการ

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์

ระยะเวลา : 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออนและบัตรเครดิตอิออน (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
ประเภทสินค้า : 
สุขภาพและความงาม

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน ที่ The Klinique

ระยะเวลา : 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : 
บัตรสมาชิกอิออนและบัตรเครดิตอิออน
สถานที่ : 
The Klinique (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
ประเภทสินค้า : 
สุขภาพและความงาม

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ Doctor life clinic

ระยะเวลา : 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : 
บัตรสมาชิกอิออนและบัตรเครดิตอิออน (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : 
Doctor life clinic (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
ประเภทสินค้า :  
สุขภาพและความงาม

ผ่อนสินค้าชุดชั้นในและกางเกงในสตรี รวมชิ้น ทุกแบรนด์ ที่บิ๊กซี 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ระยะเวลา : 7 ก.พ. - 31 ธ.ค. 63
สินค้าที่ร่วมรายการ :  ชุดชั้นในและกางเกงในสตรี ทุกแบรนด์ รวมชิ้น สำหรับบริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน บริการอิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน”
สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

ผ่อนมือถือดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ TG Fone ทุกสาขา

ระยะเวลา : 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 63
สถานที่ : TG Fone ทุกสาขา

ผ่อนมือถือดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน และดอกเบี้ย 0.69% นานสูงสุด 18 เดือน ที่ Studio7, Banana, BKK, Kingkong ทุกสาขา

ระยะเวลา : 1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 64
สถานที่ : ร้านค้า Studio7, Banana, BKK, Kingkong ทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน”

ผ่อนชำระ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แอลแอนด์พี ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ที่บิ๊กซี

ระยะเวลา : 9 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
สินค้าที่ร่วมรายการ : มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ณ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
สถานที่ : บิ๊กซี เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า และมือถือ ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน กับโปรแกรมผ่อนชำระ อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน

ระยะเวลา : 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน  และ บัตรเครดิตอิออน 
สถานที่ : เพาเวอร์บาย ทุกสาขาที่ให้บริการผ่อนชำระ อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน ที่โรงพยาบาลยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล

ระยะเวลา : 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
บัตรที่ร่วมรายการ : 
บัตรสมาชิกอิออน และบัตรเครดิตอิออน
สถานที่ : 
โรงพยาบาลยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทสินค้า : 
สุขภาพและความงาม

ผ่อนสินค้า 0% หรือผ่อนสินค้า ทุกชิ้น 0.79% นาน 15 เดือน ที่เมกาโฮม

ระยะเวลา : 6 ม.ค. – 28 มิ.ย. 63
สถานที่ : เมกาโฮมทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน”

อิออนผ่อนสินค้าทุกชิ้น ที่โฮมโปร จะเลือกผ่อน 0% 3 เดือน หรือผ่อนนาน 18 เดือน ดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือน

ระยะเวลา :  1 ม.ค. - 28 มิ.ย. 63
สถานที่ : โฮมโปรทุกสาขา ที่ให้บริการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ  อิออน แฮปปี้ เพย์ และ อิออน แฮปปี้ แพลน”

promotion packages
อิออนผ่อนสินค้าทุกชิ้น ทั้งร้าน รับดอกเบี้ย 0% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) หรือ 0.59% นาน 18 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งร้าน, ยอดสินเชื่อ 10,000 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลา : 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ “อิออน แฮปปี้ เพย์” และ “อิออน แฮปปี้ เเพลน”


  card  card  card  card  card ข้อกำหนดและเงื่อนไข : 

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์” เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช หรือสำหรับบริการ “อิออน แฮปปี้ แพลนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัทฯ
  • เริ่มต้นผ่อนชำระต่อเดือน 300 บาทขึ้นไป นานสูงสุด 48 เดือน และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Pay หรือยอดผ่อนชำระ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ด้วยบริการ AEON Happy Plan
  • เมื่อผ่อนชำระสินค้า ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์ สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 18 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13.02%  ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
  • กรณีรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% สามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบริการ อิออน แฮปปี้ เพย์และ อิออน แฮปปี้ แพลน” (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดฯ
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ หรือที่ www.aeon.co.th