โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
$URLMapContent.promotionTitle


 รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย:

รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สูงสุด 12,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป (บาท) รับบัตรกำนัลห้างฯ (บาท)
3,500 – 24,999 100
25,000 - 49,999 800
50,000 - 99,999 2,000
100,000 - 199,999 5,000
ตั้งแต่ 200,000 ขึ้นไป 12,000

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 28 พ.ค. 61
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดังนี้
  - ยอดใช้จ่ายระหว่าง 3,500 – 24,999 บาท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท
  - ยอดใช้จ่ายระหว่าง 25,000 – 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 800 บาท
  - ยอดใช้จ่ายระหว่าง 50,000 – 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 2,000 บาท
  - ยอดใช้จ่ายระหว่าง 100,000 – 199,999 บาท / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 5,000 บาท
  และยอดใช้จ่าย 200,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 12,000 บาท
  (สูงสุด 12,000 บาท / บัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคำนวณที่อัตราสูงสุด)
 3. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่รวมถึงการใช้จ่ายที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้า, ฟู้ด ฮอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เพาเวอร์มอลล์, ร้านค้าออนไลน์ การชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิลเวลรี่, สินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 4. ผู้ถือบัตรสามารถรับบัตรกำนัลห้างฯ โดยแสดงใบเสร็จและเซลส์สลิปที่จุดรับของสมนาคุณของห้างสรรพสินค้าสาขาที่ใช้บริการภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
 5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลห้างฯ หากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อห้างสรรพสินค้าโดยตรง
 6. ยอดใช้จ่ายและเซลส์สลิปของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. บัตรกำนัลห้างฯ เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือบริการอื่นหรือสิทธิ์อื่นได้
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับบัตรกำนัลห้างฯ และยกเว้นการมอบบัตรกำนัลห้างฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลห้างฯ
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ