X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561สมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ campaign 2/2018

ระยะเวลา :  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61 
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม (วีซ่า/เจซีบี)                              

                       :   บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/วีซ่า เพย์เวฟ/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
                       :   บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
                       :   บัตรเครดิตอิออน คลับไทยแลนด์ (วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ด/เจซีบี)
                       :   บัตรเครดิตบีควิก วีซ่า
                       :   บัตรเครดิต ทีดีพี วีซ่า                                                        
                       :   บัตรเครดิต ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า
                       :   บัตรเครดิต กิฟฟารีน วีซ่า
                       :   บัตรเครดิต เอ็มเจน วีซ่า
                       :   บัตรสมาชิก อิออน 
                       :   บัตรสมาชิก อิออน แรบบิทAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :

พิเศษ ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน หรือบัตรสมาชิกอิออน ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ 

1.รับ Gift Voucher MK มูลค่า 200 บาทสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออน*
2.รับ Gift Voucher MK มูลค่า 100 บาทสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออน**  

ระยะเวลาการสมัครบัตร 1 กรกฎาคม 30 กันยายน 2561ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิต หรือบัตรสมาชิก ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 2. *รับ Gift Voucher MK Restaurant มูลค่า 200 บาท
  2.1 ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กร, บัตรเครดิตบิ๊กซี เพลทินัม เพย์เวฟ) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 30 กันยายน 2561 รับ Gift Voucher MK มูลค่า 200 บาท/บัตร เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง  ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
 3. **รับ Gift Voucher MK มูลค่า 100 บาท
  3.1 ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท (ยกเว้น บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 30 กันยายน 2561 รับ Gift Voucher MK มูลค่า 100 บาท/บัตร เมื่ออนุมัติบัตร
 4. บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 90 วันหลังอนุมัติบัตร
 5. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการสมัครผ่านช่องทาง AEON Thai Mobile application
 6. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนและส่วนลด และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนและส่วนลดในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและส่วนลด
 8. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 10. สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 12. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 13. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ