X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562สมัครบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด  ผ่านช่องทางออนไลน์ รับ 5,000 คะแนนไมล์สะสม

ระยะเวลา : 1 พ.ย. 61 – 28 ก.พ. 62
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ดAPPLY NOWรายละเอียดโปรโมชั่น

พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ รับ! 5,000 คะแนนไมล์สะสม 

เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
ระยะเวลาการสมัครบัตร : 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย :

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
 2. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
 3. รับพิเศษ!  5,000 คะแนนไมล์สะสม
  3.1 เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
  3.2 เมื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในรอบบิลที่กำหนด บริษัทจะทำการโอนไมล์สะสมให้ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
 4. คะแนนไมล์สะสม เท่ากับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
  กรณีสมาชิกบัตรต้องการแลกคะแนนไมล์สะสมสามารถแลก เป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร และ/หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดหรือโทร.0-2665-0888
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และยกเว้นการใช้สิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 7. สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ