X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561Apply Via Online Channel Get Big C Gift Voucher & Big C Activation Campaign 2nd Half Y2018

ระยะเวลา :  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 61 
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และ บัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOWรายละเอียดโปรโมชัน :

พิเศษ ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ  หรือบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้

 1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี*
 2. รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท **
 3. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท  จำนวน 1 ชุด***
 4. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท  จำนวน 1 ชุด***

 

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

 • ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตามรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th และท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบจึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

 

ระยะเวลาการสมัครบัตร 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข :

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น

2. *ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
2.1 ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
2.2 ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา

3. **รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท
3.1 ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561
รับ Gift Voucher Big C มูลค่า 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
3.2 ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561และ ได้รับการอนุมัติบัตร  รับ Gift Voucher Big C  มูลค่า 100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
3.3 บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร

4. ***รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว จำนวน 1 ชุด
4.1 สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับของสมนาคุณดังนี้

 • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 6,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

4.2 สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณดังนี้

 • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 6,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
 • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 15,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร

4.3 สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทฯกำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ดังนี้

 • ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น(ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 • ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th และจะต้องได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. จำกัดการมอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น / ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดตามสิทธิ์ที่สมาชิกใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร (เท่านั้น)

6. ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อชำระสินค้าและ/หรือ บริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯเท่านั้น
6.2 สมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซี
6.3 ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลังจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์

7. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ หรือยกเลิกการให้ของสมนาคุณในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต

9. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย สมาชิกมิได้แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

10.หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ สมาชิกต้องติดต่อมายังบริษัทฯภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทฯตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว

11.รายละเอียดเงื่อนไขการใช้และการรับประกัน การเปลี่ยน แลกคืนของสมนาคุณเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพ ข้อบกพร่องความเสียหายหรือสูญหายของของสมนาคุณ หากเกิดปัญหาประการใด โปรดติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายของสมนาคุณดังกล่าวโดยตรง

12.บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

13.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์

14.สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้

15.โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ

16.กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

17.ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ