X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 ม.ค. 2561 – 30 ต.ค. 2561AEON privilege at Hotels2Thailand

ระยะเวลา : 25 ม.ค. – 30 ต.ค. 61
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)

สถานที่ : http://thai.hotels2thailand.com/promotion/aeonAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 20% ที่ http://thai.hotels2thailand.com/promotion/aeon เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอิออน (ไม่มีขั้นต่ำ)

 • รับส่วนลด 20% สำหรับการจองห้องพักและโรงแรม
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการจองทัวร์ท่องเที่ยว, ทัวร์วันเดียว, กิจกรรมทางน้ำ, บัตรเข้าชมการแสดง และอื่นๆ ที่ร่วมรายการ

 

•  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hotels2thailand.com หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) เมื่อใช้บริการจองห้องพักและบริการต่างๆ ที่ Hotels2Thailand ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 30 ต.ค. 61
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดพิเศษ ดังนี้

      •  รับส่วนลด 20% สำหรับการจองห้องพักและโรงแรมต่างๆ (ไม่มียอดขั้นต่ำ)
      •  รับส่วนลด 10% สำหรับการจองทัวร์ท่องเที่ยว, ทัวร์วันเดียว, กิจกรรมทางน้ำ, บัตรเข้าชมการแสดง และอื่นๆ ที่ร่วมรายการ (ไม่มียอดขั้นต่ำ)
 1. ผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่ http://thai.hotels2thailand.com/promotion/aeon และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ราคาที่แสดงหน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่คำนวณส่วนลดแล้ว โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. ระยะเวลาการจองระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 30 ต.ค. 61 ระยะเวลาการใช้บริการระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 31 ต.ค. 61 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจองก่อนทำรายการทุกครั้ง และทำรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนใช้บริการ ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ผู้ถือบัตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองการใช้บริการ หรือส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน / Booking ID ได้ที่ reservation@hotels2thailand.com, Line ID: @hotels2thailand, Facebook: โฮเทลทู, โทร. 02-937-4499 หรือ Fax: 02-5135419
 4. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ หากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 5. ส่วนลดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 6. ส่วนลดเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับส่วนลด และยกเว้นการมอบส่วนลดในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลด
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติรายการส่งเสริมการขายหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ