X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

พิเศษ! วันนี้ – 31 ส.ค. นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินเมื่อชำระบิลอิออนผ่าน AEON THAI MOBILE App ด้วยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ และรับวงเงินคืนทันที