ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

การเปิดอิออนสาขาเทสโก้ โลตัส อ่างทอง

เรียน ท่านสมาชิกอิออน ผู้ทรงเกียรติ

เรื่อง การเปิดอิออนสาขาเทสโก้ โลตัส อ่างทอง  

                บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะเปิดให้บริการอิออนสาขาเทสโก้ โลตัส อ่างทอง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป    

                บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการ  และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อมอบแก่ท่านสมาชิกอิออนต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2665-0123 ตั้งแต่เวลา 9:00-21:00 น. ทุกวัน

กลับไปที่รายการ