X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวและประชาสัมพันธ์ | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

แจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า

เรื่อง    แจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า

เรียน    ท่านสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า ผู้ทรงเกียรติ

          บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (“Giffarine”) ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ถือบัตร (“ผู้ถือบัตร”) ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

          บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือบัตรทราบว่าบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการบัตรในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บัตรจะไม่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ท่านไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการใดๆ ได้ สำหรับสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

          เพื่อความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือบัตรบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งผู้ถือบัตรเพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือบัตร ดังนี้

การร้องขอต่ออายุบัตร (“Card Renewal”) การขอออกบัตรใหม่ทดแทนกรณีสูญหาย และ/หรือการอายัดบัตร

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกบัตรทดแทนกรณีร้องขอต่ออายุ, กรณีบัตรสูญหาย ถูกขโมย บัตรถูกอายัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือบัตรโปรดติดต่อสำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการยืนยันร้องขอออกบัตรประเภทอื่น ผู้ถือบัตรสามารถนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ปัจจุบัน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง เป็นต้น เพื่อติดต่อขอสมัครบัตรใหม่

          บริษัทฯ ขอสรุปรายละเอียดผลจากการสิ้นสุดการให้บริการบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน  วีซ่า การสมัครบริการหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Auto Recurring Billing)

          ผู้ถือบัตรโปรดติดต่อแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรอื่นที่ต้องการใช้บริการ Auto Recurring Billing ค่าชำระเบี้ยประกันทุกประเภทกับ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ

คะแนนสะสม (Happy Point)

          ท่านสามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง AEON THAI MOBILE Application เว็บไซต์ หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 0-2665-0123 ได้ตามปกติ

การผูกบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า กับร้านค้า/บริการออนไลน์

          กรณีที่ท่านผูกบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า มีประวัติซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น  App Store, Play Store, Facebook ads. ฯลฯ ท่านผู้ถือบัตรจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัตรเครดิตในเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนทำธุรกรรมครั้งต่อไป

          อนึ่งสำหรับท่านผู้ถือบัตรที่มียอดชำระหนี้คงค้างจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า นั้น ท่านผู้ถือบัตรยังคงมีภาระในการชำระยอดหนี้คงค้างดังกล่าวอยู่เช่นเดิม ตามใบแจ้งชำระหนี้บัญชีบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า ที่บริษัทฯจะจัดส่งให้ท่านต่อไปจนกว่าท่านจะชำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้น

          หากท่านผู้ถือบัตรมีความประสงค์สมัครบัตรประเภทอื่น ท่านผู้ถือบัตรสามารถนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็น อาทิ บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ปัจจุบัน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง เป็นต้น เพื่อติดต่อขอสมัครบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ หรือ aeon.co.th

          บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลแก่ท่าน และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในบริการครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ                         
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กลับไปที่รายการ