X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ฉลองอิออนรูปแบบใหม่ สาขา บิ๊กซีลำปาง


 1. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทุกประเภทที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) และลูกค้าผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออน หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ อิออนสาขา Big C ลำปาง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 11 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. เมื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตอิออน ณ ตู้ ATM อิออน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับ กระเป๋า Bossini Pouch Bag มูลค่า 790 บาท จำนวน 1ใบ สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ  1  ชิ้น / บริการ / ท่าน / วัน
 3. เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน ลุ้นรับของสมนาคุณ ดังนี้
  - กรณีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนคือ 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 3. สำเนาบัญชีธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน) รับสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น  ได้แก่
  1. โทรศัพท์ Huawei nova 2i มูลค่า 10,900 บาท   จำนวน 1 รางวัล
  2. กระเป๋าเดินทาง Caggioni  20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1ใบ
  3. Smart Watch Xiaomi Mi Band 2 มูลค่า 1,490 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4. กล่องอาหาร AEON Lunch Box มูลค่า 195 บาท จำนวน 1 กล่อง
  สูงสุด 1 สิทธิ์ /ท่าน /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  - กรณีเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน รับกระเป๋า Bossini Pouch Bag 1 ใบ มูลค่า 790 บาทจำนวน 1 ใบ  สูงสุด 1 สิทธิ์ /ท่าน /ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 1. จำกัดการมอบของสมนาคุณ โทรศัพท์ Huawei nova 2i มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล, กระเป๋าเดินทาง Caggioni  24 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 3 ใบ , Smart Watch Xiaomi Mi Band 2 มูลค่า 1,490  บาท จำนวน10 รางวัล ,กล่องอาหาร AEON Lunch Box  มูลค่า 195 บาท จำนวน 500 กล่อง , และ กระเป๋า Bossini Pouch Bag  มูลค่า 790 บาท จำนวน 600 ใบ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สมาชิกต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันทำรายการ ณ จุดรับของสมนาคุณ อิออน สาขา BIG C ลำปาง เท่านั้น
 3. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือนธันวาคม 2560
 4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯมิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับของสมนาคุณ หากพบความชำรุดบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 6. สิทธิพิเศษของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนและส่วนลด และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนและส่วนลดในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและส่วนลด
 8. ของสมนาคุณเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถ โอน/ /เปลี่ยน / แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ และการโฆษณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล / บัตรเครดิต ณ สำนักงานสาขาอิออน หรือที่ www.aeon.co.th  
 12. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ อิออน สาขาBIG C ลำปาง หรือ www.aeon.co.th หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ