X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

Explore Japan with AEON Cosplay Contest 2019@Central World

         ในงาน Explore Japan with AEON “KANSAI”@Central World ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด " Explore Japan with AEON Cosplay Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลในงาน Explore Japan with AEON “KANSAI”@Central World ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด " Explore Japan with AEON Cosplay Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รายละเอียดในการรับสมัคร

-  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 21  พฤศจิกายน  2562  เวลา 22.00 .
-  ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com
-  สามารถส่งเอกสารใบสมัครมาได้ที่  Email : Jpremiercosplay@gmail.com 
      -  เอกสารที่ต้องนำมาในวันประกวด (บัตรประชาชน,ใบสมัคร)
      -  ผู้เข้าประกวดสามารถส่งไฟล์เพลงหรือไฟล์ VDO เพื่อใช้ในการประกอบการแสดงได้
( ส่งทาง Email : Jpremiercosplay@gmail.com  ภายในวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 .)

*** ไม่รับสมัครหน้างานในทุกกรณี**
-  
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทุกเพศทุกวัย (ไม่จำกัดจำนวนของผู้สมัครเข้าประกวด)

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมการประกวด Explore Japan with Aeon Cosplay Contest 2019

 1. เวลาและสถานที่ในการประกวด
  วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2562
  เวลา 12.00 – 14.00 รายงานตัวและคัดเลือกประเภทเดี่ยว
  เวลา 15.00 – 17.00 น. รายงานตัวและคัดเลือกประเภททีม

  เวลา 17.00 – 18.00 น. ประกวดทีมที่เข้ารอบและตัดสินรางวัล
  (ประกวด ประกาศผลและมอบรางวัลภายในงาน )
  ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 2. ประเภทของการประกวด
  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือก Concept ในการแต่งกาย ภายใต้ธีมตัวละครที่มีสัญชาติหรือต้นกำเนิดจากทางประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็น Anime ,Manga, Games ( โดยระบุรายละเอียดลงในใบสมัคร)
 3. ประเภทของการแข่งขัน
  การแข่งขันเป็นประเภทเดี่ยว และ ประเภทกลุ่ม
 4. ประเภทขวัญใจอิออน
  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือก Concept ในการแต่งกายโดยให้มีความสอดคล้องกับทางบริษัทอิออนโดยการนำเสนอผ่าน Mood &Tone ของสีหรือความเป็นญี่ปุ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นอิออนได้ ** (ภายใต้เงื่อนไขของการประกวด Cosplay โดยมีตัวละครต้นแบบอ้างอิง)
 5. กติกาในการแข่งขัน
  ผู้เข้าแข่งขันต้องขึ้นโชว์ตัวบนเวทีประกวด ในระยะเวลา 45 - 50 วินาที ในประเภทเดี่ยว และ 2-3 นาที ในประเภททีม (สามารถโชว์ท่าทางและความสามารถได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
 6. การประกาศผลรางวัล
  ประกาศผลและมอบรางวัลในวันงานทันทีหลังจากจบกิจกรรมต่างๆภายในงาน  (วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2562 )
 7. สิ่งต้องห้ามภายในงาน
  -  ห้ามนำวัตถุอันตรายเข้าการประกวด เช่น ของมีคม,ของที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
  -  ห้ามกระทำการแสดงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเวทีการประกวดและอุปกรณ์ของทีมงานในทุกกรณี
  -  ห้ามกระทำการแสดงที่ส่อเสียด,ล่อแหลมและเสียหายทางวัฒนธรรมศาสนาและสถาบันในทุกกรณี*
 8. ข้อควรปฎิบัติ
  พึงระวังชุดและอุปกรณ์ของตัวเองไม่ให้ก่อเกิดอันตรายต่อผู้อื่น
 9. ข้อกำหนด
  •  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่  21  พฤศจิกายน  2562  เวลา 22 .00 น.
      -   เอกสารที่ต้องนำมาในวันประกวด (บัตรประชาชน,ใบสมัคร)
      -   ผู้เข้าประกวดสามารถส่งไฟล์เพลงหรือไฟล์ VDO เพื่อใช้ในการประกอบการแสดงได้
  ( ส่งทาง
  Email : Jpremiercosplay@gmail.com  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 22 .00.)
  •  เปิดรับลงทะเบียนในวันงาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่ เวลา 12.00 เป็นต้นไป ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  •  ผู้เข้าร่วมการประกวดที่เคยได้รับรางวัลในการประกวด COSPLAY CONTEST ON TOUR 2019 @ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา และ
  AEON J-Premier Cosplay Contest 2019 @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ไม่สามารถใช้ชุดเดิมในการเข้าร่วมการประกวดได้
  •  ผู้เข้าประกวดไม่สามารถแต่งชุดที่ออกแบบเองได้ต้องมีต้นฉบับและการอ้างอิงตามรายละเอียดการ  รับสมัคร ยกเว้นผู้เข้าประกวดประเภทขวัญใจอิออน

 10. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ประกอบไปด้วย
  -  คะแนนความเหมือนและความสวยงามของชุด
  -  คะแนนความคิดสร้างสรรค์
  -  คะแนนการ Present บนเวที
 11. รางวัลในการประกวดประกอบไปด้วย
  ประเภทเดี่ยว
  •  รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลชมเชย รับเงินสด 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  •  รางวัลพิเศษ(ขวัญใจอิออน) รับเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  ประเภทกลุ่ม
  •  รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินสด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวัลชมเชย รับเงินสด 4,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  •  รางวัลพิเศษ(ขวัญใจอิออน) รับเงินสด 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

กลับไปที่รายการ