ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อใช้จ่ายภายในงาน “Thai Market Place by THAI AIRWAYS”