ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการส่งเสริมการขาย “ดีต่อใจ ลุ้นได้รถ กดเงินสดกับอิออนยัวร์แคช”