ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา


อิออน จัดทริปพาผู้โชคดีตะลุยท่องเที่ยว สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน