X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

อิออน ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ มอบโชคทองแก่ผู้โชคดีจากรายการ
“กดปั๊บ ลุ้นรับโชค กับอิออนยัวร์แคช”