X

อิออนปลอดภัยมั่นใจแน่นอนกับระบบรักษาความปลอดภัย (3S)

ชำระเงินอย่างปลอดภัยมั่นใจเมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ป้องกันการซื้อของทางอินเตอร์เน็ต

บริการ Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure ของ AEON คือ บริการชำระเงินออนไลน์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มอบความอบอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์ด้วยบัตร AEON

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าบัตร AEON ทางอิออนจึงได้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดให้ลูกค้าบัตร AEON ทุกท่านที่ทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต จะต้องตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยในหน้าการยืนยันการซื้อของในเว็บไซต์ผ่านบริการ Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure หรือลงทะเบียนสมัครเข้าสู่ระบบความปลอดภัยแบบ Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure ในการชำระเงินออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตของท่าน ทั้งนี้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่ไม่ผ่านขั้นตอนดังกล่าว อาจจะถูกยกเลิกหรือปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

  • ลงทะเบียนบริการ Secure Online Payment (Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure) ให้กับบัตร AEON ของคุณโดยรหัสผ่าน และข้อความส่วนตัวของคุณเอง
  • ออนไลน์กับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure โดยชำระค่าสินค้า และบริการด้วยบัตรเครดิต หรือบัตร AEON ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ Secure Online Payment ไว้แล้ว
  • ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าขอทำรายการ โดยดูให้แน่ใจว่าข้อความส่วนตัวที่ปรากฎอยู่เป็นข้อความเดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • ใส่รหัสผ่านของ Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure เพื่อยืนยันตัวคุณในการทำรายการซื้อ และดำเนินการจนจบขั้นตอนการช้อปออนไลน์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของอิออน

1. ใส่หมายเลขบัตร


2. อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ "ฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ" หลังจากนั้นคลิก "ยืนยันการลงทะเบียน"


3. ใส่ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร และคลิก "ถัดไป"


4. สร้างข้อความยืนยันส่วนตัว โดยข้อความนี้จะถูกแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่ลูกค้าทำการชำระเงินออนไลน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าร้านค้าที่ลูกค้ากำลังทำรายการอยู่นั้น ได้ลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure ไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นยืนยันการลงทะเบียนด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ที่ได้รับผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)


5. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์


ขั้นตอนการลงทะเบียนระหว่างการช้อปปิ้งออนไลน์

สำหรับลูกค้าที่ยังมิได้ลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure เมื่อลูกค้าใช้บัตรเครดิตอิออนทำการชำระค่าสินค้า และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก หลังจากที่ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่าง Pop-up เปิดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

1. อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งาน และเงื่อนไข คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ "ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และเงื่อนไข" หลังจากนั้นคลิก "ยืนยันการลงทะเบียน"


2. ใส่ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร และคลิก "ถัดไป"

หมายเหตุ:ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากที่เคยให้ไว้กับทางบริษัทอิออน ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 0-2665-0123 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งกรณีที่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ ต้องรอวันทำการถัดไปจึงจะทำการยืนยันตัวตนได้อีกครั้ง

3. สร้างข้อความยืนยันส่วนตัว โดยข้อความนี้จะถูกแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่ลูกค้าทำการชำระเงินออนไลน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าร้านค้าที่ลูกค้ากำลังทำรายการอยู่นั้น ได้ลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure ไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นยืนยันการลงทะเบียนด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ที่ได้รับผ่านบริการข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)การยืนยันการทำรายการชำระเงินออนไลน์

สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียน Verified by Visa, MasterCard Securecode, JCB J/Secure ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อลูกค้าใช้บัตรเครดิตอิออนทำการชำระค่าสินค้า และบริการผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากที่ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอยืนยันการทำรายการชำระเงินออนไลน์ พร้อมทั้งแสดงข้อความยืนยันส่วนตัวที่ลูกค้าได้เคยสร้างไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก พร้อมทั้งจะมีการส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ผ่านบริการข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ไปที่เครื่องโทรศัพท์ของลูกค้าด้วย โดยที่ลูกค้าจะต้องนำรหัสผ่านที่ได้ ใส่ลงในช่อง เอสเอ็มเอส-รหัสผ่านครั้งเดียว (SMS-OTP) เพื่อยืนยันการทำรายการชำระเงินออนไลน์ที่ถูกต้อง