X

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

พิเศษ สมัครออนไลน์วันนี้
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร และ รับบัตรกำนัลเงินสดโออิชิ มูลค่า 250 บาท*
9 พ.ย. 61 – 28 ก.พ. 62


สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม 

 • รับส่วนลดและเงินคืนสูงสุด 18% ที่ห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้า ประเทศญี่ปุ่น โดยรับส่วนลด 5% จากแฮปปี้คูปอง, 8%เงินคืนภาษี และ 5% เครดิตเงินคืน
 • รับส่วนลดและเงินคืนรวมสูงสุด 10% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการประเทศญี่ปุ่น โดย 8% เงินคืนภาษี และ 2% เครดิตเงินคืน
 • แผนประกันภัยเดินทาง ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท จาก SOMPO
 • ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ บริการเช่าไวไฟ พ็อกเก็จ และซิมการ์ด จากผู้ให้บริการ
 • ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น
 • ส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าที่ร่วมรายการของ เจซีบี
 • รับส่วนลดและเครดิตเงินคืน สูงสุด 12% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการของ เจซีบี โดยรับส่วนลด 10% และ เครดิตเงินคืน 2%
 • รับส่วนลดและเครดิตเงินคืน 7% ทุกวัน ณ แม็กแวลู และแม็กแวลู ทันใจ ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงอิออน เพ็ทช้อป โดยรับส่วนลดทันที 5% และเครดิตเงินคืน 2%
 • รับสิทธิ์ลุ้นเพ็คเก็จเที่ยวญี่ปุ่นฟรี จำนวน 50 รางวัล ทุกปี โดย 1 รางวัล เดินทางได้ 2 ท่าน รวมมูลค่าต่อรางวัล 200,000 บาท ประกอบด้วย ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด (ไป-กลับ) ที่พัก ภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
 • รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้า/บริการ มูลค่า 60,000 บาท จาก เจทีบี
 • รับไมล์สะสมจากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ และ ไทยแอร์เวย์ส ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน ทุก 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์

เงื่อนไข*
สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ที่ออกโดย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข (Terms & Conditions)

  • เงื่อนไขต่างๆ ของบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ โดยสมาชิกบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้ (1) ยืนยันการเปิดใช้บัตรทันทีภายหลังจากได้รับบัตร (2) มีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่มีประวัติผิดนัดชำระตลอดจนกระทั่งบริษัทฯ ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และ (3) ต้องมียอดใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เท่านั้น

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 2% จากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายประเทศที่กำหนด ยกเว้นการใช้จ่ายที่ห้าง AEON ประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 5% ที่ห้างอิออนประเทศญี่ปุ่น โซนห้างสรรพสินค้า

  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของสมาชิกบัตร บริษัทฯ จะนำมาคำนวณตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต คือ วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริม (ถ้ามี) จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าบัญชีของบัตรหลัก และบัญชีของบัตรหลักเป็นผู้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนเท่านั้น

  • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถูกนับรวม อาทิ ยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ ยอดแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี ยอดเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อประกันทุกชนิด การซื้อกองทุนรวม การตัดชำระค่าสาธารณูปโภค และ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง(VOID) ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่สมาชิกบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย และกรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (TAX refund) เป็นต้น

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมดหรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่สมาชิกบัตร หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรม การกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อหลักกฎหมายและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี

  • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะทำการโอนคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สมาชิกบัตรมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันที่สรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต

  • สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
  • สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด สิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ของบริษัทฯ และผู้ให้บริการแต่ละผู้ให้บริการ สมาชิกบัตรโปรดศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ที่ www.aeon.co.th หรือศูนย์บริการบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 21:00 น. ทุกวัน

  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด การมอบส่วนลด สิทธิ์พิเศษด้านบริการ ฯลฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

รับส่วนลดและเงินคืนรวมกว่า 18% ที่ห้าง AEON โซนห้างสรรพสินค้าประเทศญี่ปุ่น

  คูปองส่วนลดทันที 5%

  • สมาชิกบัตรสามารถรับคูปองส่วนลดผ่าน อิออน โมบาย แอพพลิเคชั่น (AEON Mobile Application) เท่านั้น
  • สมาชิกต้องแสดงแถบบาร์โค้ดที่ปรากฎ (ไม่ต้องทำการพิมพ์ออกมา) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อรับส่วนลด ณ จุดเคาน์เตอร์ชำระเงินก่อนการชำระเงินสิ้นสุด
  • ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, หนังสือและนิตยสาร, วิดีโอเกมและอุปกรณ์เกมต่างๆ, ค่าส่งไปรษณีย์และแสตมป์, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิวเวลรี่, เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง, ร้านอาหาร, ร้านค้าพิเศษเช่าพื้นที่ชั่วคราว ฯลฯ
  • จำกัดการใช้คูปองส่วนลด 1 บาร์โค้ด ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น คูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ทุกกรณี และใช้แทนส่วนลดเฉพาะภายในห้าง AEON เฉพาะโซนห้างสรรพสินค้าเท่านั้น

  การขอคืนภาษี 8% (TAX refund)

  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อขอรับ ภาษีคืน ได้ ณ เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี หรือที่ระบุ Japan Tax Free โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละประเภทสินค้าและร้านค้า
  • สมาชิกบัตรต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) ทุกครั้งที่ทำเรื่องการขอคืนภาษี
  • รายละเอียดการขอคืนภาษีเพิ่มเติมที่ https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

  เครดิตเงินคืน 5%

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในอิออน มอลล์ โซนห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากร้านค้าเช่าภายในอิออน มอลล์ทุกชนิด
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขหลัก ต่อรอบบัญชี เท่านั้น

   

รับเงินคืนรวมสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น

  การขอคืนภาษี 8% (TAX refund)

  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อขอรับ ภาษีคืน ได้ ณ เคาน์เตอร์บริการขอคืนภาษี หรือที่ระบุ Japan Tax Free โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของแต่ละประเภทสินค้าและร้านค้าสมาชิกบัตรต้องแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) ทุกครั้งที่ทำเรื่องการขอคืนภาษี
  • รายละเอียดการขอคืนภาษีเพิ่มเติมที่ https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

  เครดิตเงินคืน 2%

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแสดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินเยน Yen เท่านั้น ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นจากศูนย์การค้าอิออน
  • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ของแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต

แผนประกันภัยการเดินทาง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

  จากตัวแทนบริษัทประกันของ ซมโปะ (SOMPO) (ประเทศไทย) คุ้มครองเจ็บป่วยและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

   • สมาชิกบัตรต้องทำการแจ้งลงทะเบียนรับความคุ้มครอง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการเดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการอิออน หมายเลข 0-2665-0123 ช่วงเวลาตั้งแต่ 08:00-21:00 น. ทุกวัน
   • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนของสมาชิกบัตรเป็นรอบวันถัดไป หากกรณีที่สมาชิกบัตรมีการลงทะเบียนเกินระยะเวลาที่กำหนด
   • สมาชิกบัตรสามารถเข้ารับบริการดูแลรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลและคลินิกในเครือชั้นนำมากกว่า 100 แห่งในประเทศญี่ปุ่น โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องทำการสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตามรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
    - ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 1 ล้านบาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  Medical Expense

  ผู้ป่วยใน

  IPD

  ผู้ป่วยนอก

  OPD

  เจ็บป่วย

  Sickness

  ไม่ต้องสำรองจ่าย

  Cashless THB 1.0million

  ต้องสำรองจ่ายก่อน

  Reimburse THB 1.0million

  อุบัติเหตุ

  Accident

  ไม่ต้องสำรองจ่าย

  Cashless THB 1.0million

  ไม่ต้องสำรองจ่าย

  Cashless THB 1.0million

    - ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 1 ล้านบาท

  สำหรับกระเป๋า

  สัมภาระเดินทาง

  สำหรับ

  เที่ยวบินเดินทาง

   หากเกิดความล่าช้า

    - เที่ยวบินขาไป  ทุก 6 ชั่วโมง

    - เที่ยวบินขากลับ  เกินกว่า 6 ชั่วโมง

  จ่ายทุก 2,000 บาท

  จ่าย 2,000 บาท

  -

  จ่าย 3,000 บาท

   หากเกิดการสูญหาย เกินกว่า 24 ชั่วโมง

    - เที่ยวบินขาไป

    - เที่ยวบินขากลับ

  จ่าย 15,000 บาท

  จ่าย 5,000 บาท

  -

  -

   

  - ความคุ้มครองจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนไฟล์ทเที่ยวบินขาออกนอกประเทศและสิ้นสุดหลังไฟล์ท
    เที่ยวบินขาเข้าประเทศ 2 ชั่วโมง

  - ระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไฟล์ทเที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย
    รวมถึงพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ และตัวแทนประกันภัยสงวนสิทธิ์   สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

  - กรณีหากเกิดอุทกภัย ภัยภิบัติต่างๆ ก่อนวันสิ้นสุด 15 วัน สมาชิกจะได้รับการขยายความคุ้มครองเกินกว่า   15 วันทันที หลังจากที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือทางการไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ   เป็นต้น โดยสมาชิกมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ หรือตัวแทนประกันทราบล่วงหน้า แต่จำเป็นต้อง   แสดงเอกสารให้ทางตัวแทนบริษัทประกันในภายหลัง

  - เบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ โทร 0-2205-7798 (ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
    โทรศัพท์ คิดตามจริงตามระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ)

  - อัตราค่าแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Currency Exchange Rate คิดจากวันที่รับแจ้งเหตุหรือวันประสบเหตุ

  - ตารางความคุ้มครองโรคภัยทั้ง ผู้ป่วยใน IPD และ ผู้ป่วยนอก OPD

  ประเภทของอาการเจ็บป่วย และ อุบัติเหตุ

  ผู้ป่วยใน
  IPD

  ผู้ป่วยนอก
  OPD

  แบบไม่ต้อง
  สำรองจ่ายก่อน

  แบบไม่ต้อง
  สำรองจ่ายก่อน

  แบบต้อง
  สำรองจ่ายก่อน

  อุบัติเหตุทางจราจร การเดินทาง Traffic Accident

  O

  O

  x

  อาการป่วยจากการปวดท้อง Stomachache

  O

  x

  O

  อาการป่วยจากอาหารเป็นพิษ
  Food Poisoning

  O

  x

  O

  อาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่
  Flu

  O

  x

  O

  อาการป่วยจากความดันโลหิตสูง High blood pressure

  x

  x

  x

  อาการป่วยจากเบาหวาน
  Diabetes

  x

  x

  x

  อาการป่วยจากการเกิดไข้ตัวร้อน
  Get Cold

  O

  x

  O

  อาการบาดเจ็บจากการเล่นสกี
  Injured while sking

  O

  O

  x

  อุบัติเหตุจากอาการเมา
  Accident Under Drunk

  x

  x

  x

  อุบัติเหตุจากการกระโดดร่ม หรือกีฬาผาดโผน Accident in Sky Diving

  x

  x

  x

  อุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจ Willful Act

  x

  x

  x

  อาการบาดเจ็บจากข้อเท้าแพลง ข้อเท้าหัก Confound Ankle

  O

  O

  x


   • สิทธิ์การคุ้มครองต่างๆ เฉพาะกรณีสมาชิกบัตรเดินทางพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และไม่สามารถโอน เปลี่ยนถ่ายสิทธิ์การคุ้มครองไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีชื่อระบุบนหน้าบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ได้ทุกกรณี
   • สอบถามรายละเอียด สิทธิ์การเคลมชดเชย โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สอบถามที่ บริษัท อิออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส จำกัด หมายเลข 0-2689-7111
   • เพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง โปรดตรวจสอบจาก หน้าที่ 10-12

ทุกการเชื่อมต่อไร้กังวล รับส่วนลดพิเศษ

  บริการเช่าพ็อกเก็จไวไฟ ซิมการ์ด จากผู้ให้บริการ (ระหว่างวันที่ 9 พ.ย.61 – 31 ธ.ค.63)

  • การมอบส่วนลดจากผู้ให้บริการ ดังนี้
   • ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าบริการ Pocket Wi-Fi ไปประเทศญี่ปุ่น
    และ ส่วนลด 10% สำหรับประเทศอื่น
   • เฉพาะช่วงวันที่ 25 มี.ค. , 12 เม.ย. และ 10,31 ธ.ค. ของทุกปี สมาชิกบัตรจะได้รับส่วนลด
    Pocket Wi-Fi เพียง 10% สำหรับเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และ 5% สำหรับประเทศอื่น
   • ส่วนลด 50% สำหรับค่าประกันเช่าเครื่อง Pocket Wi-Fi ทุกประเทศ
   • ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับซิมการ์ดโทรศัพท์ประเทศญี่ปุ่น แบบ 8 วัน 16 วัน และ 31 วัน เท่านั้น
  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อลงทะเบียนขอเช่า Pocket Wi-Fi ผ่านทางเว็บไซต์ https://iwifi.jp/ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนให้ที่หมายเลข 089-011-5757, 02-108-6155 หรือทาง LINE ID: @iwifi ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 18:00 น.
  • สมาชิกบัตรสามารถติดต่อนัดหมายขอรับเครื่อง pocket Wi-Fi ได้ที่ สนง.ออฟฟิศของผู้ให้บริการ, เคาน์เตอร์สนามบิน, สุวรรณภูมิ, ทางพัสดุไปรษณีย์ EMS, ตามเส้นทางสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือโดยเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร Messenger เป็นต้น โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่สมาชิกระบุเลือกและสามารถตรวจสอบได้ที่ https://iwifi.jp/howto_rent.php#accept

ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าญี่ปุ่นชั้นนำที่ร่วมรายการ

  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้า การมอบสิทธิ์ส่วนลด เงื่อนไขข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ www.aeon.co.th/j-premier/
  • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการมอบสิทธิ์ส่วนลด และร้านค้าที่เข้าร่วม ฯลฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้นนี้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าของ เจซีบี

  โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของ เจซีบี ได้ที่ www.th.jcb/th/consumers/platinum

  • สงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าของผู้ให้บริการ JA.CO.PA. (Japan Convenience Pass) โดยสมาชิกบัตรเพียงแสดงโลโก้/สัญลักษณ์ของผู้ให้บริการที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรเท่านั้น โดยไม่ต้องทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแต่อย่างใด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด การมอบสิทธิ์พิเศษบริการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของแต่ละร้านค้า และผู้ให้บริการ เจซีบี รายละเอียดเพิ่มเติม https://tabilover.jcb.jp/eng/staff/shop_info/cat10/jacopa

  รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 12% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการจาก เจซีบี  โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของ เจซีบี ได้ที่ www.th.jcb/th/consumers/platinum

  ส่วนลดทันที 10%

  • เฉพาะร้านค้าปัจจุบันที่ระบุบนเว็บไซต์ของ เจซีบี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • ส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่เข้าร่วม อัตราส่วนลด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • Earn 1% cash back from every purchase made with foreign currency.

  เครดิตเงินคืน 2%

  • เฉพาะยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป และเกิดภายใต้ร้านค้าที่ร่วมโครงการของผู้ให้บริการ เจซีบี เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่เข้าร่วม อัตราส่วนลด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนดที่ผู้ให้บริการกำหนด

รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7% ทุกวัน ณ แม็กซ์แวลู แม็กซ์แวลู ทันใจ
ซูเปอร์มาร์เก็ต และอิออน เพ็ทช้อป

  ส่วนลดทันที 5%

  • เฉพาะสินค้าราคาปกติ โดยไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงิน, ทองคำและจิวเวลรี่, และสินค้าขายส่งเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกเลิกคืนสินค้า Void ทุกกรณี
  • โปรดทักท้วง ขอรับส่วนลดจากเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรสละสิทธิ์การรับส่วนลด ทั้งนี้สงวนสิทธิ์เรียกรับส่วนลดในภายหลัง

  เครดิตเงินคืน 2% 

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และเกิดขึ้นภายใน แม็กซ์แวลู แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออน เพ็ทช้อป ภายในประเทศไทยทุกสาขา เท่านั้น

ลุ้นทริปญี่ปุ่นสุดหรู ฟูลทริป มูลค่ากว่า 10 ล้านบาททุกปีกับอิออน

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และเกิดขึ้นภายใน แม็กซ์แวลู แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออน เพ็ทช้อป ภายในประเทศไทยทุกสาขา เท่านั้น
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของสมาชิกบัตร  คำนวณ ดังนี้

   ครั้งที่ คำนวณยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่
   1 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ปีถัดไป
   2 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ปีเดียวกัน

  • ของรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 50 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท ต่อปี ประกอบด้วย
   • แพ็กเก็จทัวร์ ญี่ป่น ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมที่พัก รวมมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรางวัล
   • 1 รางวัล สำหรับ 2 ท่าน
   • รางวัลที่ได้รับรวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เรียบร้อยแล้ว
  • การจับรางวัล และประกาศผล ดังนี้

   ครั้งที่ วันที่จับรางวัล วันประกาศผล จำนวนรางวัล
   1 ภายในวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี ภายในวันที่ 30 มิ.ย.ของทุกปี 20 รางวัล
   2 ภายในวันที่ 30 พ.ย. ของทุกปี ภายในวันที 31 ธ.ค.ของทุกปี 30 รางวัล
  • สมาชิกบัตรผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปีภาษี โดยสามารถร้องขอเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกบัตรผู้โชคดีจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล อาทิ (1) บัตรประชาชนตัวจริง  (2) สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลและออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สมาชิกบัตรผู้โชคดีจะต้องแสดงตนติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ตาม วัน-เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการรับรางวัลก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง หากสมาชิกบัตรผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองตามลำดับ หากในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสมาชิกบัตรผู้โชคดีได้ และ/หรือ ผู้โชคดีตัวจริงสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปทันที
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์นำ ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นใดเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งครอบรัวของพนักงานบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

รับส่วนลดพิเศษ กับ เจทีบี (JTB)

 • รับคูปองส่วนลด มูลค่า 1,500 บาท เฉพาะการชำระค่าสินค้า /บริการ มูลค่า 60,000 บาทขึ้นไป และจำกัดการใช้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลล์สลิป เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิต
 • บัตรกำนัลส่วนลดนี้สามารถรับได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ และ สาขาเอ็มควอเทียร์ ของ เจทีบี เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรสามารถรับบัตรกำนัลส่วนลดและใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยแสดงเจตนารับสิทธิ์ส่วนลดจากพนักงานทุกครั้งก่อนการชำระเงินสิ้นสุด
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ทุกกรณี เงื่อนไขเป็นไปตามที่เจทีบีกำหนด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับไมล์สะสมจากสายการบิน และรางวัลอื่นมากมาย

ทุก 20 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และ 2 คะแนน เท่ากับ 1 ไมล์
 • การสะสมคะแนน แลกไมล์
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์
  • ทุก 2 คะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์ เท่ากับ 1 ไมล์สะสมสายการบิน
  • สายการบินที่ร่วมรายการ สายการบินไทย (Thai Airways) และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ Japan Airline (JAL) เท่านั้น
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการแลกคะแนนเป็นไมล์สะสม ดังนี้
  • จำกัดการแลกไมล์สะสม 1 ครั้ง ต่อท่าน ต่อวัน
  • ทุก 1,000 คะแนน สำหรับแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พล้ส ROP และ ไมล์สะสม เจแปนไมล์เลจแบงก์ JMB
 • สมาชิกบัตรที่ติดต่อขอแลกคะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์ เป็นไมล์สะสมสายการบินนั้น จะต้องเป็นสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบิน โดยต้องมีหมายเลขของการสะสมไมล์ของสายการบินที่ร่วมรายการอิออน แฮปปี้รีวอร์ด แล้วเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรที่ติดต่อขอแลกคะแนนอิออน แฮปปี้พ้อยท์ เป็นไมล์สะสมสายการบินนั้น จะต้องเป็นสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบิน โดยต้องมีหมายเลขของการสะสมไมล์ของสายการบินที่ร่วมรายการอิออน แฮปปี้รีวอร์ด แล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการดำเนินการแลก/เปลี่ยน คะแนนสะสม โอนเป็น ไมล์สะสมของสายการบิน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากวันที่สมาชิกดำเนินการแลกผ่านเว็บไซต์สมบูรณ์ และสมาชิกบัตรต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สมาชิกบัตรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลสมาชิกทุกกรณี
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปัดเศษคะแนนลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่สมาชิกบัตรระบุคะแนนเกินหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น เช่น สมาชิกระบุแลกคะแนน 3,500 คะแนน จะถูกตัดให้เหลือเพียง 3,000 คะแนน เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์คะแนนสะสมเฉพาะที่เกิดจากบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เท่านั้น ไม่สามารถนำคะแนนสะสมของบัตรเครดิตประเภทอื่นรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสมได้ทุกกรณี
 • ภายหลังจากสมาชิกบัตรได้ทำการแลกและโอนคะแนนสะสมเป็นไมล์สะสมของสายบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้โอน แลกกลับมาเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตได้ไม่ว่ากรณีใด โดยข้อกำหนด เงื่อนไข และอายุของไมล์สะสม จะเป็นไปตามที่ สายการบินกำหนด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดการแลกไมล์สะสมผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละสายการบินที่กำหนดไว้
  สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบของรางวัล ไมล์สะสม ได้จาก
  1. เจแปน แอร์ไลน์ JAL ที่ https://www.th.jal.co.jp/thl/th/jmb/
  2. รอยัล ออร์คิด พลัส ROP ที่ www.thaiairways.com/rop หรือ 02 356 1111 (จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สมาชิกบัตรสามารถนำคะแนนสะสมของโปรแกรม อิออน แฮปปี้พ้อยท์ แลกของสมนาคุณอื่นได้ตามปกติ นอกเหนือจากการแลกไมล์สะสมสายการบิน
 • สมาชิกบัตรสามารถนำคะแนนสะสมแลก ไมล์เลจการบิน และ/หรือ ของสมนาคุณอื่นๆ ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ www.aeon.co.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 - 75 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงานและมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ 
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
   - บัตรหลัก
ฟรี
   - บัตรเสริม
ฟรี
   1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี 
   - บัตรหลัก
500 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาทขึ้น
   - บัตรเสริม   250 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาทขึ้น

2. ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • Phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • J-Premier_100x64
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • J-Premier_100x64
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • J-Premier_100x64
 • 3. ได้รับบัตรเครดิตอิออน

AEON-(new)_japan_leaflet


สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตเจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

 

 • จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี
  จุดบริการสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบี ในการบริการข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ทั้งในส่วนของแผ่นพับข้อมูลของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว,บริการจองโรงแรม, ร้านอาหาร, บัตรโดยสารรถไฟ JR และทัวร์, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

 

 • บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Lounge)
  บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออนเจซีบีใน 9 ประเทศ โดยบริการข้อมูลต่างๆ เช่น แนะนำร้านค้า, ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น,บริการช่วยสำรองโรงแรม, ร้านอาหาร, ทัวร์และบัตรโดยสารต่างๆ, บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน, บริการคู่มือข้อมูลท่องเที่ยวและบริการต่างๆ อีกมากมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza/

 •  บริการข้อมูลและความช่วยเหลือแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี (JCB Plaza Call Center)
  บริการช่วยเหลือในด้านข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่สมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจซีบี
  รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.th.jcb/th/consumers/travel/plaza-call-center/

 

 • บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน (JCB Airport Lounge)
  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม เพื่อใช้บริการห้องพักรับรองที่สนามบิน 59 แห่งในเอเชีย
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-lounge/

 

 • บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษ (JCB Platinum Concierge Desk)
  บริการเลขาช่วยเหลือพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองการบริการรวมถึงความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพียงหนึ่งสายสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณทุกที่ ทุกเวลา โดยมีเบอร์โทรฟรีคอยให้บริการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/concierge-desk/

 

 • บริการเช่ารถพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษ (JCB Platinum Car Rental Service)
  รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ซึ่งมีให้บริการมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลทินัม เท่านั้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/car-rental/

  

 • บริการสำรองห้องพักพร้อมสิทธิพิเศษ (JCB Platinum Hotel Services)
  บริการสำรองห้องพักในโรงแรมชั้นนำมากกว่า 6,000 แห่งในญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/hotel/

 

 • บริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร (JCB Platinum Restaurant Services)
  บริการสำรองที่นั่งในร้านอาหารชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นพร้อมสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/restaurant/

 

 • บริการจองสนามกอล์ฟในญี่ปุ่น ( JCB Platinum Golf  Benefits)
  บริการจองสนามกอล์ฟชั้นนำในญี่ปุ่นด้วยอัตราพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/golf-benefits/

 

 • บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน(JCB Airport Meeting Services)
  บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน ณ สนามบินในญี่ปุ่นเพื่อรับรองบุคคลสำคัญที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/airport-meeting/สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม ในประเทศไทย

 

 • โปรโมชั่น Platinum Journey
  ให้ทุกการเดินทางไปญี่ปุ่นของคุณพิเศษสะดวกกว่าใครกับหลากหลายเอกสิทธิ์ เช่น บริการเช่า Pocket Wi-Fi ในราคาพิเศษ ส่วนลดประกันภัยการเดินทาง รับส่วนลดพิเศษเมื่อจองห้องพักที่ญี่ปุ่น เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/journey/
  วันนี้-31 ธันวาคม 2561

 •  โปรโมชั่น Platinum Lifestyle
  รับสิทธิพิเศษในร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/privileges/
  วันนี้-31 ธันวาคม 2561

 

 • โปรโมชั่น Platinum Crown Dining
  รับอาหารเมนูพิเศษในร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ 25 แห่งที่ร่วมรายการเมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัมเฉพาะร้านที่ร่วมรายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/crown-dining/
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

 • โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าบัตร JCB มีทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษจากสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลก
  รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://www.th.jcb/th/consumers/promotions/