X

ข้อมูลอิออน

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวซึ่งสนับสนุนการส่งออกและการท่องเที่ยว อีกทั้ง การบริโภคภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานจากการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิเช่น ราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ นโยบายทางการเงินและการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 18 และปรับลดวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ให้ไม่เกิน 1.5 เท่าของฐานเงินเดือนเฉลี่ย บริษัทจึงได้มีการพิจารณาปรับวงเงินสินเชื่อใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและควบคุมคุณภาพสินเชื่อในปี 2560 ได้เป็นที่น่าพอใจ

ในปีบัญชี 2560 นี้ บริษัท มีจำนวนลูกค้าเพิ่มจาก 7.81 ล้านบัตร เป็น 8.15 ล้านบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทมีรายได้ จำนวน 18,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 2,966 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 23 จากปีก่อน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ ร้อยละ 2.35 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้าชั้นนำทางธุรกิจที่มีศักยภาพและมุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้า โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท ได้ร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก รายใหญ่ของไทย เปิดตัวบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และในเดือนกันยายนบริษัทยังได้เปิดตัว “AEON Thai Mobile Application” การทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิตัล เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน ผ่าน Application Online อาทิเช่น การเปิดใช้บริการบัตร การตรวจสอบยอดเบิกเงินสดและวงเงินคงเหลือ รับข่าวสารโปรโมชั่น และชําระเงินออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้ง ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “อิออนครบรอบ 25ปี แจกรถ 25 คัน” เพื่อฉลองความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าอิออนทุกคนที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่โดยให้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสอง (AEON Auto Loan) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม โดยในปีนี้ AEON Specialized bank (Cambodia) PLC ได้เปิดสาขาใหม่ และมีการปรับภาพลักษณ์สาขาในรูปแบบดิจิทัลที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สำหรับบริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ในประเทศพม่านั้นถือว่ามีการเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ จากการที่ขยายสาขาไปยังเมืองมัณฑะเลย์ ส่งผลให้มีฐานลูกค้าและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจในประเทศลาว ผ่านทางบริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด นั้นเริ่มมีผลประกอบการกำไรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยอนาคตธุรกิจของบริษัทในเครือมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานปีบัญชี 2561

ปัจจุบันเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล มากขึ้น รวมถึงมีผู้ให้บริการนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าและชำระเงิน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอวิส ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงทุนและพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีแผนที่จะนำเสนอสาขาในรูปแบบ digital branch เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆผ่านเครื่องอัตโนมัติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยี และมีแผนจะพัฒนารูปแบบการใช้งาน AEON Thai Mobile Application ให้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย อาทิเช่น การขอสินเชื่อผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยตรง และการถอนเงินสดแบบไร้บัตร นอกจากนี้มีแผนที่จะเพิ่มช่องทางในการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การชำระเงินผ่านรูปแบบ QR Code และ การชำระเงินผ่านทาง Samsung Pay ไม่เพียงแค่นั้นบริษัทยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน อาทิเช่น ระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ เพื่อออกผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสินเชื่อและงานเร่งรัดหนี้สิน ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้มากขึ้นและมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีแผนยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การทำการตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยที่ชอบเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี จาก 260,000 คน ในปี 2555 เป็น 900,000 คนในปี 2559 รวมถึง บริษัทมีแผนจะออกบัตร สำหรับลูกค้าระดับบน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายต่อเดือนสูงและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันได้แก่ ธุรกิจในประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 6-8 ต่อปี และ ประชากรส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเพียง 20-30ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยทำงานและมีความต้องการสินเชื่อทางการเงินค่อนข้างสูง และที่สำคัญผู้มีรายได้น้อยจะขยับขึ้นมามีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทจะใช้ความชำนาญและประสบการณ์จากธุรกิจในประเทศไทยมาพัฒนาในกลุ่มประเทศดังกล่าว

ในปี 2561 AEON Specialized bank (Cambodia) PLC จะพัฒนาระบบ AEON Riel Pay หรือ e-money ที่ใช้จ่ายผ่าน QR code การชำระเงินเป็นแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ตามด้วยประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม ต่อไปตามลำดับ และ บริษัทย่อยในต่างประเทศยังมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า และแหล่งที่มาของรายได้ในอนาคต

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงส่งเสริมความรู้ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ

สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในปีนี้และปีต่อๆไป