X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดี โดยได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากการบริโภคและการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ถึงแม้ว่าภาคการส่งออก จะขยายตัวในอัตราชะลอลงในครึ่งปีหลัง แต่ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 4.0 เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกปีหนึ่ง

ในปีบัญชี 2561 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตเพิ่มจาก 8.15 ล้านบัตร เป็น 8.52 ล้านบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 20,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 3,506 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 14.03 บาท เป็นผลจากธุรกิจหลักที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและการเติบโตของหนี้สูญได้รับคืนและลูกหนี้การค้า อีกทั้ง บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและคุณภาพสินเชื่อได้เป็นอย่างดี ตลอดจนบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำลง อีกทั้ง บริษัทย่อยในต่างประเทศมีการเติบโตอย่างมากทั้งจำนวนลูกค้าและกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.8 และในปีนี้บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 อีกด้วย

ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล บริษัทฯได้พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการทำธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน ผ่าน Aeon Thai Mobile Application นอกจากลูกค้าอิออนจะสามารถเปิดใช้บริการบัตร ตรวจสอบยอดใช้จ่าย รับข่าวสารโปรโมชั่นและชำระเงินออนไลน์ได้แล้วนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดตัวบริการใหม่ถอนเงินสดผ่านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Your Cash) โดยไม่ต้องใช้บัตร ภายใต้บริการ “Cardless Your Cash” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำรายการผ่าน Aeon Thai Mobile Application และสแกน QR Code เพื่อเบิกถอนเงินสดผ่านทางตู้เอทีเอ็มของอิออนและธนาคารกสิกรไทย โดยปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าดาวน์โหลด 1.5 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 7 แสนรายต่อเดือน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ (Purpose Loan) เป็นบริการสินเชื่อ AEON Happy Pay โดยลูกค้าสามารถผ่อนสินค้าผ่านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ณ ร้านค้าตัวแทนอิออนทั่วประเทศ และในส่วนการพัฒนางานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบ Robotic Process Automation หรือที่เรียกว่า RPA มาใช้แล้วในบางส่วนงาน และมีแผนที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวปรับใช้ทั้งองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมกระบวนการทำงานภายในให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้าโดยการจัดทำโปรโมชั่นให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม และออกบัตรใหม่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ออกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด มอบสิทธิประโยชน์ภายใต้คอนเซปต์ “สู่โลกอิสระของการเดินทาง” มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม นักธุรกิจ และผู้รักการเดินทาง และในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Extreme Japan Experience”

สำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ยอดการให้สินเชื่อและจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกเดือน ซึ่งบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดย AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc และ AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd ได้เปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ อีกทั้ง เริ่มให้บริการทางการเงินผ่านทาง Mobile Application เพื่อยกระดับการให้บริการให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยอนาคตธุรกิจของบริษัทในเครือมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานปีบัญชี 2562

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านการให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้ AEON Group เป็นกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยอันดับหนึ่งของเอเชียผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า “Easy, Convenient and Good Value” บริษัทฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจระยะกลางสำหรับปี 2562 โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินด้วยการเพิ่มช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่หลากหลายและให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น พัฒนารูปแบบการใช้งาน AEON Thai Mobile Application ให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายและใช้งานง่ายขึ้น และออกบัตร Virtual card เพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องพกบัตร, เปิดตัวสาขารูปแบบใหม่ที่พร้อมให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติสำหรับสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน, มีแผนที่จะออกบัตรใหม่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจ Start Up โดยให้มีการจัด Open Innovation Contest เพื่อให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาในองค์กรต่อไป อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบติดตามหนี้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานติดตามหนี้ให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเสมอมา ในปีที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปีรวมทั้งหมด 61 กิจกรรม และ บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อเป้าหมาย ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยอันดับหนึ่งของเอเชีย และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในปีนี้และปีต่อๆไป

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ
นายเคนจิ ฟุจิตะ รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ กรรมการ
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายเคนจิ ฮะยะชิ กรรมการอิสระ

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายเคนจิ ฟุจิตะ รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ กรรมการ
นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์ กรรมการ
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์ เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ
นายธวัชชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ