เรียน ลูกค้าอิออน อินชัวรันส์


          บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะยุติการดำเนินกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถรับบริการอย่างต่อเนื่องได้จาก บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน ธนสินทรัพย์”) ที่จะเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)