สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคล

บริการด้านสินเชื่อเงินกู้แบบได้รับเงินสดให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถกรอกใบสมัคร เพื่อขอทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ที่สาขาอิออน หรือสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ทางไปรษณีย์ หรือ อินเตอร์เน็ท

สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

อนุมัติไว พร้อมรับเงินสดทันที
สมัครวันนี้ ที่สาขา
อิออนทั่วประเทศ
 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% (ต่อปี)
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัคร

 • ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
 • ลูกค้าใหม่
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้

ขั้นตอนการสมัคร


สมัครที่สาขา


 • 1.สมัครที่สาขาอิออน
  ทั่วประเทศ
 • 2. กรอกใบสมัคร สินเชื่อเงินกู้พร้อมแนบ เอกสารประกอบการ พิจารณาสินเชื่อ
 • 3. รอทราบผลประมาณ 30 นาที
 • 4. หลังจากอิออนอนุมัติ รับบัตรอิออนเพื่อทำการกดเงินสดจากเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ

สมัครทางไปรษณีย์


 • 1. สามารถรับใบสมัคร ได้ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
 • 2. กรอกใบสมัคร สินเชื่อ
  เงินกู้พร้อมแนบ เอกสารประกอบการ พิจารณาสินเชื่อ
 • 3. ส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์
 • 4. รอทราบผลประมาณ 2-3 วันทำการ
 • 5. หลังจากอิออนอนุมัติจะทำการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง

สินเชื่อเงินกู้ทางไปรษณีย์

สมัครและรวบรวมเอกสารส่งผ่านทางไปรษณีย์
 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% (ต่อปี)
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัคร

 • ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ที่ให้อิออนโอนเงินเข้า)
 • ลูกค้าใหม่
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้

ขั้นตอนการสมัคร


สมัครทางไปรษณีย์


 • 1. กรอกใบสมัคร สินเชื่อ
  เงินกู้พร้อมแนบ เอกสารประกอบการ พิจารณาสินเชื่อ
 • 2. ส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์
 • 3. รอทราบผลประมาณ 2-3 วันทำการ
 • 4. หลังจากอิออนอนุมัติจะทำการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์

บริการสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าและการรับบริการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

ผ่อนชำระรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อเดือน) :
  บัตรเครดิตอิออน และ บัตรสมาชิก : 1.59%
  ลูกค้าใหม่ : 1.99%
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือน :
  6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48**

 • หมายเหตุ :
  ** ผ่อน 48 เดือน สำหรับยี่ห้อฮอนด้าและ ยามาฮ่าเท่านั้น
  หมายเหตุ :
  ค่าประกันรถสูญหาย
  1 ปีเป็นเงิน 1,000 บาท
  2 ปีเป็นเงิน 1,500 บาท

เอกสารการสมัคร

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
 • สำหรับลูกค้าใหม่
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้

ขั้นตอนการสมัครการบริการเช่าซื้อ

 • 1. สมัครที่ตัวแทนร้านค้าอิออน
  ทั่วประเทศ
 • 2.กรอกใบสมัครสินเชื่อเช่าซื้อพร้อมแนบเอกสารประกอบ
  การพิจารณาสินเชื่อ
 • 3.ร้านค้าอิออนดำเนินการขอ
  อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า