โปรโมชั่นตามบัตร

New Privileges for AEON Giffarine Visa Card 2016ระยะเวลา : 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
บัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน กิฟฟารีน วีซ่า
ร้านค้าที่เข้าร่วม : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และร้านค้าทั่วประเทศ

APPLY NOW

สิทธิประโยชน์

  1. รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 500 บาท/บัตร/รอบบัญชี)
    1.1  เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา
    1.2  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ5,000บาทขึ้นไป/รอบบัญชี จากร้านค้าทั่วประเทศ(ไม่นับรวมยอดจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน)
  2. พิเศษทุกๆ 10 PV รับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club เท่านั้น
  3. ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าขนส่ง ภายในระยะทาง 15 กม.จากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน(เฉพาะ ยอดซื้อจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น)