ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

ยามาซาโตะ
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2678-9000
เริ่ม: 04/01/2016
ถึง: 30/12/2016

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับค่าอาหารเท่านั้น
2. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
3. ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้ในวันที่ 12 ส.ค, 5 ธ.ค และ 24 - 25 ธ.ค 59
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
5. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map