ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

20%

เวอร์ทิโก้ทู บันยันทรี กรุงเทพ


สำหรับอาหารค่ำ

ที่อยู่: 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2679-1200
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 30/12/2016
เว็บไซต์: www.banyantree.com

เงื่อนไข


  1. ไม่รวมเครื่องดื่ม
  2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการประชุมหมู่คณะ และจำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่าน ต่อ บัตร ต่อ โต๊ะ
  5. ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดพิเศษและเทศกาลต่างๆ
  6. แสดงบัตรเครดิตอิออนก่อนเข้าใช้บริการ
Find Google Map