ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

4จ่าย3

อัพ แอนด์ อะบัฟ
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ


สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน

ที่อยู่: ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2687-9000
เริ่ม: 01/10/2016
ถึง: 30/12/2016
เว็บไซต์: www.okurabangkok.com

เงื่อนไข


  1. สำหรับบุพเฟ่ต์มื้อกลางวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12.00 น. - 14.30 น.
  2. สิทธิพิเศษนี้จำกัดจำนวนสูงสุด 8 ท่าน / บัตร / โต๊ะ
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการประชุมหมู่คณะ
  4. ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 5, 24 และ 25 ธันวาคม 2559
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  6. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ
Find Google Map