ค้นหาตาม

สุขภาพและความงาม

พิเศษ

ทรู อีส


ทรีทเมนท์ VRM 999 บาท

ที่อยู่: 388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2663-4999
เริ่ม: 01/01/2016
ถึง: 31/12/2016

เงื่อนไข


1. พิเศษจาก 3,000 บาท เหลือเพียง 999 บาท
    สำหรับเข้ารับ VRM ทรีทเมนท์เพื่อผิวกระจ่าง 
    ขาวใส (สำหรับ True ‘Est สาขาอาคาร 
    เอ็กซ์เชนทาวเวอร์)
2. ส่วนลดพิเศษจาก 3,450 บาท เหลือเพียง 
    999 บาท สำหรับเข้ารับ Q Plus ทรีทเมนท์
    เพื่อผิวกระจ่าง ขาวใส (สำหรับ True ‘Est 
    สาขาเซน เซนเวิลด์)
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ
5. สาขาที่ให้บริการ
   - เอ็กเชน ทาวเวอร์ โทร 0-2610-0666
   - ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ 
     โทร 0-2610-0999

Find Google Map