ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

พิเศษ

เดอะ สมอล เชียงใหม่


ซื้อ 1 คืน ฟรี 1 คืน

ที่อยู่: 148-150 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-235-866
เริ่ม: 28/04/2016
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.thesmallhotelgroup.com

เงื่อนไข


1. ห้อง Plus Petit ราคา 1,600 บาท (จากราคาปกติ 3,000 บาท)
    พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ.

Find Google Map