ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

30%

เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์
สปา


จากราคาปกติ

ที่อยู่: 124/15 หมู่ 21 ถนนเกาะลอย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
เชียงราย 57000
โทร: 0-2642-5497
โทร: 053-910-400
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 20/12/2016

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับห้องพักทุกประเภท 
     พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง
2. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
     หรือวันหยุดยาว
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map