ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

ร้านอาหาร เสวย


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 33/4 ชั้น28 อาคารเดอะไนท์ ทาวเวอร์ ซอยพระราม 9 ชอย 3
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร: 0-2168-1368
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 31/12/2016

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหาร (เฉพาะเมนู
อาหารจานเดียวเท่านั้น)
2. เฉพาะยอดการใช้จ่ายตั้งแต่
300 บาทขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออน (เจซีบี) เพื่อรับสิทธิ์
ก่อนใช้บริการ
5. สาขาที่สามารถใช้บริการได้
- จามจุรีสแควร์
- ออลซีซั่นส์ เพลส
- เดอะเมอร์คิวรี่วิลล์
- เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า
- เบลล์ แกรนด์พระราม9
- เอ็มไพร์ทาวเวอร์
- (ยกเว้น) ท่ามหาราช

Find Google Map