ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

20%

รอสซินี
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท


สำหรับค่าอาหาร

label.privileges.discount.address: 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2649-8364
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 31/03/2017
เว็บไซต์: www.sheratongrandesukhumvit.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น 
    (ยกเว้นอาหารบางเมนูและ
    ไม่รวมเครื่องดื่ม)
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น 
3. แสดงบัตรอิออน (เจซีบี) เพื่อรับสิทธิ์
    ก่อนใช้บริการ

Find Google Map