ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

15%

ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์ สปา


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 257 ถนนเจริญนคร ริมแม่น้ำกรุงเทพ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0-2476-0022
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 31/03/2017
เว็บไซต์: www.anantara.co.th

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
2. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
    หรือวันหยุดยาว (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
3. สิทธิพิเศษจำกัดสูงสุดุ 6 ท่าน / บัตร / โต๊ะ 
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น 
5. แสดงบัตรอิออน (เจซีบี) เพื่อรับสิทธิ์
     ก่อนใช้บริการ

Find Google Map