ค้นหาตาม

โรงแรมและ การท่องเที่ยว

25%

ริเวอร์แควจังเกิลราฟท์


จากราคาปกติ

ที่อยู่: บ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150
โทร: 0-2642-5497
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 20/12/2016

เงื่อนไข


1. ส่วนลดสำหรับห้องพักทุกประเภท 
     พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น 
     2 ท่าน / ห้อง
2. สิทธิพิเศษรวมบริการรับ - ส่งท่าเรือ
     รีโซเทล ทุกๆชั่วโมง 
    ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. และ 
    จากรีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
3. ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์
     หรือวันหยุดยาว
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
5. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map