label.privilege.discount.sort_by_type

ร้านอาหาร

10%

เพียร์ 88
โรงแรมเรือรัษฎา


สำหรับค่าอาหารเท่านั้น

label.privileges.discount.address: 188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
label.privileges.discount.telephoneCountry: 075-214-230
เริ่ม: 01/01/2017
ถึง: 31/12/2017
label.privileges.discount.website: www.ruarasadahotel.com

label.privileges.discount.condition


  1. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม
  2. ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
Find Google Map