X
ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

เพียร์ 88
โรงแรมเรือรัษฎา


สำหรับค่าอาหารเท่านั้น

ที่อยู่: 188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075-214-230
เริ่ม: 01/01/2017
ถึง: 31/12/2017
เว็บไซต์: www.ruarasadahotel.com

เงื่อนไข


  1. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม
  2. ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
Find Google Map