ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

ปะการัง
โรงแรมเรือรัษฎา


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075-214-230
เริ่ม: 01/10/2016
ถึง: 31/12/2016
เว็บไซต์: www.ruarasadahotel.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
2. ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ

Find Google Map