ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

10%

นารายณ์ ไทย คู ซีน


สำหรับค่าอาหาร

label.privileges.discount.address: เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น7
4, 4/1- 4/2, 4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2613-1658
label.privileges.discount.start.date: 01/04/2016
ถึง: 31/03/2017
label.privileges.discount.website: www.naracuisine.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น
2. สาขาที่สามารถใช้บริการได้
    - สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 โทร 0-2613-1658-9
    - สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 5 โทร 0-2160-5988-90
    - สาขาเอราวัณ แบงค็อก ชั้น LG โทร 0-2250-7707-8
    - สาขาเอ็มควอเทียร์ ชั้น 7 โทร 0-2003-6258-9
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรเครดิตอิออน (เจซีบี) เพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ 

Find Google Map