ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

15%

มาร์โค อีท แอนด์ ดริงค์ สโตร์
สลิล สุขุมวิท ซอย 11


สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่: 21/4 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2651-3830
เริ่ม: 01/03/2016
ถึง: 31/12/2016
เว็บไซต์: www.salilhotel.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าอาหารเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
2. กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. แสดงบัตรอิออนเพื่อรับสิทธิ์
    ก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map