ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

30%

ละติจูด เลาจน์ แอนด์ บาร์
บันยันทรี กรุงเทพ


สำหรับค่าเครื่องดื่ม

ที่อยู่: 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2679-1200
เริ่ม: 01/04/2016
ถึง: 31/10/2016
เว็บไซต์: www.banyantree.com

เงื่อนไข


1. สำหรับค่าเครื่องดื่มเท่านั้น
    (ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการประชุมหมู่คณะ
    และจำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่าน /
    บัตร / โต๊ะ
5. ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดพิเศษ
    และเทศกาลต่างๆ
6. แสดงบัตรเครดิตอิออนก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map