ค้นหาตาม

ร้านอาหาร

พิเศษ

ลา พาทิซเซอรี่
ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ


สำหรับเบเกอร์รี่

ที่อยู่: ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2687-9003
เริ่ม: 04/01/2016
ถึง: 30/12/2016

เงื่อนไข


1. ไม่รวมเครื่องดื่ม
2. ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้ใน วันที่ 12 ส.ค, 
    5 ธ.ค และ 24 - 25 ธ.ค 59
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
4. แสดงบัตรอิออนก่อนเข้าใช้บริการ

Find Google Map